Styl zycia – blog lifestyle

Blog o życiu i osobitych przemyśleniach – kobiecy punkt widzenia

Psychologia

Sprawdź jaki rodzaj inteligencji posiadasz

Czym jest inteligencja? Określa się ją zazwyczaj jako zdolność pojmowania otaczającego nas świata, wyrażającą się sposobie myślenia i rozwiązywania napotkanych problemów. Warunkuje ona umiejętność uczenia się i sposób wykorzystywania zdobytej wiedzy. Wyróżnić można kilka rodzajów inteligencji:

Inteligencja językowa – to umiejętność kontaktu ze światem za pomocą słów, pisania i czytania. Osoby z rozwiniętą inteligencją językową myślą słowami, zwracają uwagę na hierarchię i znaczenie słów, rymy i dźwięki. Posiadają bogaty zasób słownictwa, lubią dużo mówić używając do tego celu długich i złożonych zdań, żartów, porównań i przenośni. Z łatwością zapamiętują ciągi słów (jak wiersze czy opowiadania). Dysponują lekkością wypowiedzi,co pomaga im w porozumiewaniu się z innymi ludźmi, negocjacjach i przedstawianiu argumentów dla swojego stanowiska.

Inteligencja logiczno – matematyczna – objawia się jako rozumienie świata za pomocą liczb i logiki oraz opisywaniu przy ich pomocy istniejącej rzeczywistości. Osoby obdarzone tym rodzajem inteligencji potrafią logicznie tłumaczyć zaistniałe sytuacje, interpretować dostrzeżone schematy, analizować okoliczności zdarzeń i zachowania ludzkie. Myślą w kategoriach przyczynowo – skutkowych, precyzyjnie wykonują otrzymane instrukcje, potrafią przytaczać logiczne argumenty.

Inteligencja wizualno – przestrzenna – pozwala na rozumienie świata za pomocą obrazów. Osoby, u których dominuje ten rodzaj inteligencji mają dobrze wykształconą wyobraźnię, bez problemu orientują się w terenie oraz tworzą, czytają i interpretują mapy i plany przestrzenne. Są wyczulone na szczegóły, posiadają również umiejętność malowania, rzeźbienia i konstruowania.

Inteligencja muzyczna – pozwala rozumieć świat za pomocą dźwięków. Osoby uzdolnione muzycznie z łatwością wychwytują dźwięki i melodie z otoczenia, wiążąc je z emocjami. Lubią śpiewać lub grać na instrumencie muzycznym.Inteligencja ruchowa (kinestetyczna) – zapewnia kontakt ze światem za pomocą ruchu, dotyku, działania. Osoby inteligentne kinestetycznie dużo gestykulują, są w ciągłym ruchu, co sprawia że są niezwykle sprawne fizycznie. Lubią bliski kontakt fizyczny, są wrażliwe na dotyk, realizują się poprzez taniec, ćwiczenia fizyczne, różnego rodzaju sporty i prace ręczne.

Inteligencja interpersonalna (społeczna) – umożliwia nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi ludźmi. Osoby inteligentne interpersonalnie uczą się poprzez interakcje nawiązywane z pozostałymi członkami społeczności. Dobrze czują się w dużych grupach, przejawiają zdolności przywódcze, odznaczają się wysokim stopniem empatii i zrozumienia dla innych. Zazwyczaj posiadają rozbudowane grono znajomych i mają wiele zainteresowań.

Inteligencja intrapersonalna (intuicyjna) – osoby działające w oparciu o intuicję odbierają świat poprzez własne doświadczenia i obserwacje. Dobrze rozumieją siebie i swoje emocje, precyzyjnie wyrażają uczucia i własny punkt widzenia. Odznaczają się samodyscypliną i wewnętrzną motywacją do działania, lubią pracować w samotności, mają zdolność do samoorganizacji i samokontroli. Wykazują wysoką zdolność do autorefleksji.

Inteligencja przyrodnicza (środowiskowa) – osoby obdarzone inteligencją środowiskową odbierają świat dzięki otoczeniu, w jakim żyją. Mają umiejętność rozumienia praw natury i współdziałania z nimi. Kochają przyrodę i zwierzęta, lubią spędzać czas na świeżym powietrzu i spacerach. Odbierają świat poprzez interakcje, jakie zachodzą w otaczającym ich środowisku.

A Ty, jaki rodzaj inteligencji posiadasz?

 

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź:

Inteligencje wielorakie. Nowe horyzonty w teorii i praktyce – Howard Gardner

Tagged:

1 COMMENTS

LEAVE A RESPONSE

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You Might Also Like