Styl zycia – blog lifestyle

Blog o życiu i osobitych przemyśleniach – kobiecy punkt widzenia

Czy wiesz, jak wielką moc mają podejmowane przez nas decyzje? To właśnie one wpływają na nasze przeznaczenie, niezależnie od warunków, w jakich się znajdujemy. Wszystko co masz, kim jesteś i jacy ludzie są wokół Ciebie jest wynikiem podjętych w przeszłości decyzji. Każdego dnia podejmując nowe decyzje wpływasz na swoją przyszłość. Jeśli obraz świata, który Cię otacza nie jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami, możesz dziś podjąć decyzję o zmianie swojego życia, aby za kilka lat wyglądało dokładnie tak, jak teraz to sobie wyobrażasz. Przy czym decyzja ta musi być nastawiona na konsekwentne i regularne jej realizowanie, bez względu na okoliczności. Tylko takie postanowienie da Ci niezbędną moc do zmiany. Musisz bowiem wiedzieć, że każda zmiana realizuje się poprzez działanie, ale każde działanie (lub jego brak) jest poprzedzone odpowiednią decyzją.

Moc jednej decyzji

Większość decyzji, jakie podejmujemy w życiu oparta jest o wewnętrzne, często nieuświadomione przekonania i wartości, życiowe wzorce, pytania, jakie zazwyczaj sobie zadajemy dokonując najdrobniejszych nawet wyborów oraz emocji, jakich doświadczamy. Na ogół ludzie pozwalają, aby ich wartości, przekonania, a nawet odczuwane emocje kształtowane byłby przez czynniki zewnętrzne, takie jak rodzina, znajomi, szkoła, kultura i tradycja, telewizja czy reklamy. Uzależniają tym samym swoje decyzje od źródeł leżących poza ich zasięgiem i oddają swoje życie we władanie sił niezależnych od nich. Często prowadzi to do wytworzenia postawy „wyuczonej bezradności”, kiedy osoba nie jest w stanie sama wyrazić opinii na temat dotyczący jej życia i czeka aż ktoś zrobi to za nią, niezależnie od konsekwencji. Warto zdać sobie z tego sprawę, aby móc podejmować świadome decyzje, samodzielnie kształtując tym samym własne życie.Musimy również wiedzieć, że przekonania, na podstawie których podejmujemy decyzje to nasze własne osądy na temat określonego stanu rzeczy. Osądy natomiast są indywidualnymi interpretacjami, jakie nadajemy określonym rzeczom, ludziom, sytuacjom, zdarzeniom. Interpretacje te zależne są z kolei od indywidualnych doświadczeń każdego człowieka i zazwyczaj zostają uogólnione na szersze spektrum danego aspektu. To właśnie te uogólnienia stają się naszymi przekonaniami i wpływają na większość decyzji, jakie podejmujemy. W niektórych przypadkach uogólnienia upraszczają życie i pozwalają podejmować decyzje bez wydatkowania dużej ilości energii. Działając na tzw. autopilocie można oprzeć swoją decyzję na posiadanym systemie przekonań i nie zastanawiać się nad szczegółami, oszczędzając czas. Jednakże uogólnienia są też źródłem ograniczających przekonań, które mogą negatywnie wpływać na naszą rzeczywistość. Warto więc uświadomić sobie, jakimi przekonaniami kierujemy się w życiu i czy są one dla nas wspierające czy destruktywne. Znając osobiste przekonania można bowiem świadomie kontrolować je zgodnie z własnymi zamierzeniami i tym samym podejmować lepsze decyzje.

 

Skąd wiedzieć, czy podejmowane decyzje są trafne?

Nie wszystkie decyzje z perspektywy czasu okażą się trafnymi. Nie możemy tego jednak wiedzieć w momencie ich podejmowania, ponieważ nie dysponujemy odpowiednimi danymi (skutkami decyzji). Jeśli chcemy podejmować dobre decyzje musimy robić to jak najczęściej. To sprawi, że umysł przystosuje się do procesu decyzyjnego i nie będzie bał się robić tego ponownie. Powtarzanie każdej czynności ćwiczy ją do perfekcji, możemy więc świadomie spotęgować akt podejmowania decyzji właśnie poprzez robienie tego, w każdej, niewielkiej nawet sprawie. Jednak samo podjęcie decyzji nic nie da, jeśli nie wyciągnie się odpowiednich wniosków z jej skutków, ponieważ na podstawie analizy tych skutków można powziąć lepszą kolejną decyzję, a tym samym uzyskać rezultaty, do jakich zmierzamy. Umiejętność wyciągania poprawnych wniosków i zmiany działania na ich podstawie pozwala w większym stopniu kontrolować własne życie. 

Jak jedna decyzja zmienia świat

Często ludzie przekonani są, że jako jednostki nie mają wpływu na całe społeczeństwo i nawet, jeśli nie odpowiada im sytuacja dotycząca danej zbiorowości, nie podejmują próby jej zmiany. Powoduje to przyjmowanie postawy wyuczonej bezradności i udawanie, że nic nie mogą już zrobić aby zmienić zaistniałe okoliczności. Tymczasem decyzje podjęte przez jednostkę mogą mieć ogromny wpływ na bieg wydarzeń i przyszłość całej ludzkości. Każda decyzja bowiem ma określone konsekwencje, a jej sutki mogą wpłynąć na zmianę myślenia i działania innych ludzi.
Każdy duży problem w społeczeństwie wywołany został przez nieodpowiednie decyzje i następujące po nich działania i naprawiony może zostać tylko przez podjęcie odpowiednich postanowień. Jeden człowiek ma zatem ogromną moc zmian, jeśli tylko zdecyduje się ją wykorzystać. Nie bójmy się więc podejmowania odpowiednich decyzji, ponieważ przez zmianę jednostek zmienia się całe społeczeństwo. W naszej gestii leży walka z problemami od wieków nękającymi świat – bezdomność, przestępczość czy zanieczyszczenie środowiska. Służąc własnym przykładem uczymy innych, w tym przyszłe pokolenia, że każdy najmniejszy wkład w społeczeństwo ma znaczenie, bo w rezultacie suma drobnych działań ma na ogromną moc czynienia zmian.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

obudz w sobie olbrzyma Anthony RobbinsAnthony Robbins – Obudź w sobie olbrzyma

„Raz przyjęte przekonania stają się niekwestionowanymi poleceniami dla naszego systemu nerwowego i są na tyle potężne, by zwielokrotnić lub zniszczyć nasze obecne i przyszłe możliwości” – Anthony Robbins, Obudź w sobie olbrzyma

Tagged:

1 COMMENTS

  1. Czytałem „olbrzyma” w tym roku, a raczej słuchałem audiobooka, niestety książka nie zachwyciła mnie jakoś szczególnie.

LEAVE A RESPONSE

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You Might Also Like