Styl zycia – blog lifestyle

Blog o życiu i osobitych przemyśleniach – kobiecy punkt widzenia

Nowoczesny styl zarządzania, czyli jak przewodzić ludziom, aby wydobyć z nich największy potencjał

Zarządzanie zespołem ludzi wymaga szczególnych umiejętności. W dzisiejszych czasach dużo częściej bowiem rozpatrują oni swoją pracę i wykonywane zadania poprzez pryzmat przyjemności, jaką z nich czerpią. Połączenie pracy z życiem osobistym i czerpanie satysfakcji z wykonywanych czynności stało się priorytetem w czasach dynamicznego rozwoju technologicznego, globalizacji rynków i związanego z nimi zwiększonego tempa życia. Sprawniejsza komunikacja pomiędzy odległymi miejscami na świecie oraz wynikające z niej znaczne obniżenie barier czasowych i przestrzennych wywierają coraz większą presję na pracowników, od których wymaga się osiągania coraz lepszych wyników przy wykorzystaniu minimalnych środków czasowych i finansowych. Aby utrzymać wysoki poziom motywacji do pracy niezbędne jest stworzenie warunków, które pozwolą pracownikom na samorealizację. Dlatego szczególnie ważną rolę w zarządzaniu ludźmi odgrywa umiejętność łączenia pracy z przyjemnością i pogodzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym. Tylko wtedy bowiem, gdy są szczęśliwi mogą całym sercem oddać się wykonywanym obowiązkom i uzyskać ponadprzeciętne wyniki. Czynnik ludzki stanowi zatem najważniejszy element w każdej organizacji, ponieważ to właśnie ludzie generują oczekiwane wyniki. Chcąc skutecznie nimi zarządzać, trzeba zastosować takie techniki, które pozwolą wydobyć z nich to, co najlepsze i maksymalnie wykorzystać ich potencjał.Jedną z takich technik jest przywództwo oparte na współpracy. Zakłada ono rezygnację z odgórnej formy zarządzania i współtworzenie celów firmy przez pracowników i menedżera. Ideą tej formy zarządzania jest umożliwienie pracownikom podejmowania samodzielnych decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za nie. Podnosi to zaangażowanie w wykonywanie zadania i umożliwia osiąganie lepszych wyników. Menedżer nie ustala zadań za innych, pomaga jedynie nakierować ich na odpowiednie tory, pozostawiając im swobodę działania (upewniając się przy okazji, czy prawidłowo zrozumieli cele, które sami sobie wyznaczyli). Aktywne uczestnictwo w życiu organizacji sprawia, że pracownik bardziej osobiście traktuje swoją pracę i wkłada w nią więcej serca, co przynosi dużo lepsze rezultaty. Jednocześnie menedżer czuwa nad prawidłowością wykonywanych zadań i w miarę potrzeby udziela wskazówek dotyczących dalszej działalności, w formie krótkich pochwał lub krótkich reprymend (przekierowań, mających na celu wskazanie błędu i nakierowanie na odpowiedni tor działania). Tym sposobem krok po kroku ułatwia swoim pracownikom osiągnięcie sukcesu. Korzyść jest więc obopólna – zyskuje zarówno pracownik jak i organizacja, w której pracuje. Stosując jednocześnie zasadę poszanowania drugiego człowieka (oddzielając osiągane wyniki i zachowania od osoby, co pozwala zachować jej poczucie własnej wartości i pewności siebie na wysokim poziomie – ponieważ nie atakuje się samego człowieka, a jedynie nieodpowiedni rezultat pracy) menedżer uczy ludzi zarządzania samymi sobą i czerpania przyjemności z pracy oraz stwarza możliwość do samodoskonalenia się.

Jeśli chcesz odkryć tajniki nowoczesnego stylu zarządzania, aby móc skutecznie przewodzić swojej drużynie, przeczytaj koniecznie:

nowy jednominutowy menedzer

 

Z książki dowiesz się między innymi:
– Jak formułować jednominutowe cele
– Jak udzielać jednominutowych pochwał
– Jak stosować jednominutowe przekierowania
– Jak wydobywać potencjał pracowników, aby osiągali lepsze wyniki i byli   zadowoleni z pracy
– Jak zarządzać samym sobą
– Jak jednocześnie przewodząc, być partnerem dla swoich pracowników

Tagged:

LEAVE A RESPONSE

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You Might Also Like