Styl zycia – blog lifestyle

Blog o życiu i osobitych przemyśleniach – kobiecy punkt widzenia

Obudź w sobie olbrzyma – streszczenie książki, część I

Rozdział I Marzenia o przeznaczeniu

„Książka ta ma w zamyśle zapoznanie Cię ze strategiami, które pomogą stworzyć sobie życie, o jakim tylko marzysz, i cieszyć się nim”.

Pierwszy rozdział uświadamia, że każdy człowiek posiada marzenia, które w większości przypadków nie zostaną zrealizowane z powodu lęków, rutyny i frustracji dnia codziennego, a także utraty pewności siebie i niskiego poczucia własnej wartości, chyba że… pozna zasady, które pomogą mu wprowadzić trwałe zmiany we własnym życiu. Stworzenie tych zasad jest wynikiem wieloletnich doświadczeń autora i licznych rozmów z ludźmi o różnych statusach społecznych, materialnych, pracujących w różnych zawodach, mających różne cechy osobowościowe i emocjonalne. Ich zastosowanie pomoże obudzić olbrzyma drzemiącego w każdym z nas, obdarzonego określonym talentem, darem, geniuszem, czekającym na odkrycie. Obudzenie w sobie pasji wyzwoli pęd do realizacji upragnionego celu i pozwoli znacząco podnieść jakość życia. Uświadomienie sobie przyczyn własnego postępowania i emocji, jakie nami kierują pozwoli rozpoznać te, które nas wzmacniają i te które osłabiają, a wiedza ta może zostać wykorzystana dla lepszego spożytkowania naszej energii i zasobów, które każdy z nas posiada w sobie, choć nie zawsze jest tego świadomy.

Przy wprowadzaniu trwałych zmian pamiętać należy o trzech podstawowych krokach:

 1. Wymagaj więcej – stawiaj sobie większe wyzwania, oczekuj większych rezultatów od samego siebie.
 2. Zmień ograniczające Cię przekonania – tym, co Cię ogranicza, są Twoje przekonania, zmień je na takie, które będą Cię wspierać w dążeniu do realizacji celu i uwierz, że jesteś w stanie sprostać nowym wymaganiom.
 3. Zmień swoją strategię – mając wiarę we własne możliwości samodzielnie znajdziesz odpowiednią strategię dla sprostania wyższym wymaganiom, jakie sobie postawiłeś. Możesz również skorzystać z jednej ze strategii, jakie proponuje autor – to znalezienie wzorca, kogoś, kto osiągnął sukces w dziedzinie, która Cię interesuje, kogoś, kogo zachowanie, taktyki i sposób myślenia możesz modelować. Czerpanie wiedzy od innych pozawala zaoszczędzić mnóstwo czasu, który straciłbyś dochodząc do takich samych rezultatów samodzielnie.

Wprowadzenie trwałych zmian ułatwią także:

 1. Perfekcja emocjonalna – poznanie własnych emocji i zrozumienie ich pozwoli Ci lepiej je kontrolować i wykorzystywać w sposób, który umożliwi Ci szybszy wzrost. „Dosłownie wszystko, co robimy, podyktowane jest chęcią zmiany własnych odczuć”.
 2. Perfekcja fizyczna – po co Ci pieniądze, sława i kariera, skoro będziesz tak schorowany, że nie będziesz mógł się nimi cieszyć? Zadbaj o własne ciało, karm je zdrowym jedzeniem i zapewniaj odpowiednią dawkę ruchu. Przejmij kontrolę nad własnym ciałem.
 3. Perfekcja w kontaktach z innymi – różni ludzie to różne charaktery, sposoby myślenia, pomysły i życiowe doświadczenia. Utrzymując dobre relacje i dużą ich ilość z innymi ludźmi, masz dostęp do nieograniczonych źródeł, zasobów i potencjałów, jakie istnieją na ziemi – ludzkich umysłów.
 4. Perfekcja finansowa – bogactwo finansowe samo w sobie nie daje szczęścia, a pieniądze są jedynie narzędziem, nie celem do osiągnięcia. Musisz umieć kierować swoimi emocjami i przekonaniami, by móc umiejętnie korzystać z bogactwa, pomnażać je i cieszyć się nim. Jeśli chcesz stać się finansowo bogatym człowiekiem, a do tej pory Ci się to nie udało, musisz zmienić swoje nastawienie i przekonania dotyczące pieniędzy.
 5. Perfekcja w wykorzystaniu czasu – Naucz się korzystać z czasu w taki sposób, by stał się on Twoim sojusznikiem. ” (…) większość ludzi przecenia swoje możliwości w skali roku, ale nie docenia tego, do czego może dojść w ciągu 10 lat”.

Pamiętaj także o zasadzie koncentracji siły, polegającej na skupieniu całej uwagi na jednym, wybranym aspekcie i doprowadzeniu go do perfekcji. „Skupiona uwaga jest jak wiązka laserowa, która może przeciąć wszystko, co staje na naszej drodze„. To jeden z największych sekretów, kryjących się za każdym sukcesem.Rozdział II Decyzje: droga ku potędze

Rozdział drugi ukazuje, jak wielką moc mają podejmowane przez nas decyzje. Uświadamia, że to właśnie one, a nie warunki, w jakich się znajdujemy, wpływają na nasze przeznaczenie. Wszystko co masz, kim jesteś i jacy ludzie są wokół Ciebie jest wynikiem podjętych w przeszłości decyzji. Każdego dnia podejmując nowe decyzje wpływasz na swoją przyszłość. Jeśli obraz świata, który Cię otacza nie jest zgodny z Twoimi oczekiwaniami, możesz dziś podjąć decyzję o zmianie swojego życia, aby za 10 lat wyglądało ono dokładnie tak, jak teraz to sobie wyobrażasz. Przy czym musi to być PRAWDZIWA decyzja, nastawiona na konsekwentne i regularne jej realizowanie, bez względu na okoliczności. Tylko takie postanowienie da Ci niezbędną moc do zmiany: „Podjęcie prawdziwej decyzji oznacza poświęcenie się osiąganiu celu oraz odcięcie się od wszelkich innych okoliczności”. Musisz bowiem wiedzieć, że każda zmiana realizuje się poprzez działanie, ale każde działanie (lub jego brak) jest poprzedzone odpowiednią decyzją.

Nie wszystkie decyzje z perspektywy czasu okażą się trafnymi. Nie możesz tego jednak wiedzieć w momencie ich podejmowania, ponieważ nie dysponujesz odpowiednimi danymi (skutkami decyzji). Jeśli chcesz podejmować coraz lepsze decyzje musisz podejmować ich jak najwięcej: „Sposobem na podejmowanie lepszych decyzji jest podejmowanie ich częściej!”. Jednak samo podjęcie decyzji nic nie da, jeśli nie wyciągnie się odpowiednich wniosków z jej skutków, ponieważ na podstawie analizy tych skutków możemy powziąć lepszą kolejną decyzję, a tym samym uzyskać rezultaty, do jakich zmierzamy. „Informacja stanowi potęgę, jeśli się nią posługujemy (…)”.

Umiejętność wyciągania poprawnych wniosków i zmiany działania na ich podstawie pozwala w większym stopniu kontrolować własne życie. Ci, którzy tego nie potrafią, padają ofiarą syndromu Niagary, obrazującego życie jako wielką rzekę. Ludzie przejawiający syndrom Niagary dryfują po powierzchni rzeki i nie mając pojęcia gdzie chcą dopłynąć pozwalają nieść się nurtowi wydarzeń. W pewnym momencie orientują się, że dopłynęli do wodospadu i czeka ich niechybny upadek, którego można by uniknąć, podejmując lepszą decyzję gdzieś w górze rzeki.

Większość decyzji, jakie podejmujemy w życiu oparta jest o wewnętrzne, często nieuświadomione przekonania i wartości, życiowe wzorce, pytania, jakie zazwyczaj sobie zadajemy dokonując najdrobniejszych nawet wyborów oraz emocji, jakich doświadczamy. Na ogół ludzie pozwalają, aby ich wartości, przekonania, a nawet odczuwane emocje kształtowane byłby przez czynniki zewnętrzne, takie jak rodzina, znajomi, szkoła, kultura i tradycja, telewizja czy reklamy. Warto zdać sobie z tego sprawę, aby móc podejmować ŚWIADOME decyzje, samodzielnie kształtując tym samym wszystkie systemy kierujące podejmowanymi przez nas decyzjami i wpływać pozytywnie na nasze życie, prowadząc do osiągnięcia sukcesu.

Jednym ze sposobów osiągnięcia sukcesu w życiu jest zastosowanie Formuły Sukcesu:

 1. Zdecyduj, czego chcesz
 2. Przystąp do działania
 3. Obserwuj, co się sprawdza, a co nie
 4. Zmieniaj swoje zachowanie dopóty, dopóki nie osiągniesz zamierzonego celu.

Przy czym, stosując zasadę sukcesu musisz pamiętać, że w życiu nie ma klęsk. Każda porażka jest tylko informacją zwrotną, mówiącą że powinieneś zmienić działanie, aby rezultaty były bardziej zadowalające. Żaden wielki sukces nie jest możliwy bez kilku (lub większej ilości) poniesionych porażek. Porażki niosą ze sobą zazwyczaj większy ładunek emocjonalny niż sukcesy, co sprawia, że są mocniej odczuwane i zapamiętywane, a tym samym stanowią większą motywację do dalszego działania. Sztuką jest nie brak błędów, lecz uczenie się na nich.

Rozdział III Siła, która kształtuje Twoje życie

Za wszelkimi czynami ludzkimi kryje się ogromna siła, mająca wpływ na wszystkie aspekty naszego życia. Siła ta jest potężna, a jej istnienia często nie jesteśmy świadomi. Jest to siła, która dąży do osiągnięcia PRZYJEMNOŚCI lub uniknięcia CIERPIENIA. Wszystko, co w ludzkim umyśle połączone jest z cierpieniem, będzie stanowiło punkt odniesienia, którego należy unikać, a wszystko, co kojarzone jest z przyjemnością, stanie się odniesieniem, do którego człowiek będzie dążył. Sekretem jest umiejętność odpowiedniego wykorzystania cierpienia i przyjemności w sposób, który uczyni z obu z nich Twoich sprzymierzeńców, co pozwoli Ci lepiej panować nad własnym życiem.

Przyjemność i cierpienie u każdego człowieka powiązane są z innymi aspektami i wynikają z jego indywidualnych doświadczeń. Ważne jest, aby uświadomić sobie, jakie rzeczy, zachowania, odczucia przynoszą przyjemność, a jakie powodują ból. To one bowiem wpływają na Twoje życie i przeznaczenie. Jeśli nauczysz się wiązać przyjemność z rzeczami, czynnościami i uczuciami, które Cię wspierają, Twoja motywacja do ich osiągania/wykonywania znacznie wzrośnie. Jeśli zaś zauważasz u siebie jakieś negatywne, przeszkadzające Ci wzorce, możesz skutecznie i trwale powiązać je z cierpieniem, aby unikać podejmowania destruktywnych działań.

Często cierpienie i przyjemność wywodzą się z indywidualnej interpretacji określonych zdarzeń. Interpretacje te tworzą neuroasocjacje, czyli neurologiczne połączenia w mózgu danego zdarzenia lub czynności z określonym stanem emocjonalnym. To one decydują o większości podejmowanych przez nas decyzji. Zdolności adaptacyjne człowieka pozwalają jednak na „przeprogramowanie” umysłu i powiązanie przyjemności i cierpienia z dowolną rzeczą, zdarzeniem lub zachowaniem, nawet jeśli poprzednio powiązane one były inaczej: „Zmieniając (…) swoje wyuczone odczucia na temat cierpienia i przyjemności, możemy natychmiast zmienić swoje zachowanie”. Ponadto często człowiek ucieka nie tyle od samego cierpienia, co od swojego wyobrażenia o nim i przekonania, że coś może (choć w rzeczywistości nie musi) doprowadzić do cierpienia.

Na końcu rozdziału zaproponowane jest ćwiczenie dotyczące zamiany cierpienia na przyjemność.Rozdział IV Systemy przekonań: siła tworzenia i siła niszczenia

Przekonania to nasze własne osądy na temat określonego stanu rzeczy. Osąd to indywidualna interpretacja, jaką nadajemy określonym rzeczom, ludziom, sytuacjom, zdarzeniom. Interpretacja ta zależna jest z kolei od indywidualnych doświadczeń każdego człowieka (powiązanych w jego umyśle z przyjemnością lub cierpieniem) i zazwyczaj zostaje uogólniona na szersze spektrum danego aspektu. To właśnie te uogólnienia stają się naszymi przekonaniami i wpływają na większość decyzji, jakie podejmujemy.

Uogólnienia upraszczają życie i pozwalają podejmować decyzje bez wydatkowania dużej ilości energii. Działając na tzw. autopilocie można oprzeć swoją decyzję na posiadanym systemie przekonań i nie zastanawiać się nad szczegółami, oszczędzając czas. Jednakże uogólnienia są też źródłem ograniczających przekonań, które mogą negatywnie wpływać na nasze życie. „Raz przyjęte PRZEKONANIA STAJĄ SIĘ niekwestionowanymi POLECENIAMI dla naszego systemu nerwowego i są na tyle potężne, by zwielokrotnić lub zniszczyć nasze obecne i przyszłe możliwości”. Warto więc uświadomić sobie, jakimi przekonaniami kierujemy się w życiu i czy są one dla nas wspierające czy destruktywne. Znając osobiste przekonania można świadomie kontrolować je zgodnie z własnymi zamierzeniami.

Przekonania powstają na podstawie myśli. Jeśli dana myśl powtarzana jest wiele razy, umysł zaczyna w nią wierzyć i tworzy iluzję poczucia pewności, że myśl ta jest prawdziwa. Ta sama myśl może być wynikiem różnych doświadczeń, interpretowanych w określony sposób. Tworzą one swoiste „podpory” dla danego przekonania. Przekonanie będzie tym silniejsze, im większa towarzyszy mu liczba odniesień potwierdzających daną myśl oraz im większy ładunek emocjonalny niosą ze sobą te odniesienia. Większość odniesień opiera się na indywidualnych doświadczeniach, informacjach uzyskanych od innych ludzi, z książek czy telewizji. Niektóre z nich jednak opierają się na naszych własnych wyobrażeniach i są wzmocnione emocjami na tyle silnie, że potrafią przeważyć nad racjonalnymi i faktycznymi zdarzeniami. Dzieje się tak dlatego, że umysł nie odróżnia odniesień opartych na doświadczeniu od tych wyobrażonych. „Odpowiednio często powtarzane WRAŻENIA EMOCJONALNE są przez nasz system nerwowy odbierane jako COŚ RZECZYWISTEGO, nawet jeśli to coś w istocie nie występowało”.

Znając opisaną powyżej właściwość umysłu, można wykorzystać ją do wywoływania w sobie poczucia pewności i możliwości osiągnięcia sukcesu oraz kwestionowania posiadanych przekonań, jeśli nam nie służą. W chwili, gdy kwestionujemy poszczególne odniesienia, na których opiera się dane przekonanie, jego siła słabnie. Jeśli zaś powiążemy z nim uczucie cierpienia, jesteśmy w stanie zmienić towarzyszące mu niepożądane zachowanie. „Pamiętaj, że żadna rzecz w życiu nie ma jakiegokolwiek innego znaczenia poza tym, które Ty jej nadajesz”. Warto więc świadomie nadawać znaczenie ważnym dla nas sprawom, aby mogło ono wspierać nas w dążeniu do założonego celu i wybranego przeznaczenia. Pomaga w tym technika Ciągłego Doskonalenia Siebie i Innych (CDSI), czyli świadomego codziennego ulepszania samego siebie i wpływania poprzez to na lepsze życie otaczających nas osób.Rozdział V Czy zmiana może się dokonać w jednej chwili?

Wiele osób sądzi, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian w ich życiu zabierze dużo czasu. Z tego względu już „na starcie” dyskwalifikują oni możliwość poprawy własnej codzienności. Gwałtowne i szybkie zmiany kojarzą się z niebezpieczeństwem, wysiłkiem lub inną formą cierpienia. Nie wiedzą oni tymczasem, że umiejętnie przeprowadzona zmiana może zająć dosłownie chwilę (tak samo jak w jednej chwili może powstać problem, tak w jednej chwili można go usunąć). Aby jednak do tego doszło, muszą najpierw uświadomić sobie, że wszelka odpowiedzialność za jakiekolwiek zachodzące w nich zmiany należy tylko i wyłącznie do nich i są oni jednymi osobami, które mogą tę zmianę przeprowadzić. Jeśli uwierzą oni w to, że mogą się zmienić i powiążą tę zmianę z przyjemnością, stanie się ona łatwa i szybka.Rozdział VI Jak zmienić dowolny aspekt życia: Nauka Warunkowania Neuroasocjajcyjnego

Nauka Warunkowania Neuroasocjajcyjnego to proces, który uwarunkowuje układ nerwowy w sposób, w którym zaczyna on łączyć z przyjemnością wszystko to, do czego chce się dążyć, a z cierpieniem to, czego chce się unikać. Warunkowanie polega na stałym powtarzaniu określonych bodźców i kojarzeniu ich z danym rezultatem. Kiedy takie skojarzenie odbywa się po raz pierwszy, w mózgu powstaje nowe połączenie neuronalne, zapamiętujące wszystkie zmiennie występujące podczas tego zdarzenia (odczucia, emocje, ruchy, myśli, ułożenie rzeczy w przestrzeni itd.). Kiedy zdarzenie/zachowanie jest powtarzane, połączenie nerwowe wzmacnia się, co zwiększa siłę oddziaływania bodźca i reakcję na niego. Po wykonaniu dużej ilości powtórzeń określone zachowanie w reakcji na dany bodziec występuje „odruchowo”.

Często neurosocjacje wytwarzane są nieświadome, poprzez częste powtarzanie określonych zachowań lub systematyczne odczuwanie danych emocji w konkretnej sytuacji. Aby świadomie zmienić swoje zachowanie trzeba przejść przez 6 etapów:

Krok 1 Zdecyduj, czego naprawdę chcesz i co powstrzymuje Cię przed osiągnięciem tego celu

Aby coś osiągnąć trzeba wiedzieć, jakiego rezultatu się oczekuje. Dokładne określenie celu pomoże w skupieniu się na odpowiednich rzeczach, a im bardziej się na czymś koncentrujemy, tym większe są szanse, że to osiągniemy.

Krok 2 Podźwignij się do działania: połącz wielkie cierpienie z niedokonaniem zmiany i wielką przyjemność z jej natychmiastowym wprowadzeniem

Przyczyną tego, że nie udaje się nam dokonać zmiany jest fakt, że wiążemy z jej wprowadzeniem większe cierpienie niż z sytuacją, w której nie zostałaby ona wprowadzona. Aby móc skutecznie dokonać zmiany trzeba użyć dźwigni – znaleźć swoją granicę cierpienia, czyli okoliczności, w których dalsze trwanie w określonej sytuacji sprawia tyle bólu, że pragniemy natychmiast je zmienić. Najdłuższą dźwignię stanowi cierpienie, które płynie z wnętrza człowieka. Dla niektórych ludzi przekonującym argumentem w obliczu braku zmian jest własne cierpienie, a dla innych cierpienie bliskich osób. W powiązaniu przyjemności ze zmianą pomocne będą pytania typu: „jak będę się czuł, jeśli się zmianę?”, „Co zyskam ja i moi najbliżsi dzięki zmianie?”, „O ile szczęśliwszy się stanę?”.

Krok 3 Przełam ograniczające Cię wzorce

Przez całe życie wyrabiamy sobie wzorce myślenia, które prowadzą nas do określonych uczuć, obrazów i zadawanych pytań. Jeśli chcemy zmienić to, czym kierowaliśmy się przez długi czas i uzyskać inne rezultaty, musimy zmienić wzorce myślenia, aby osiągnąć inny wynik. Niemożliwa jest bowiem zmiana rezultatu, jeśli wciąż wykonuje się te same czynności: „Jeśli będziemy powielać te same stare wzorce, nie osiągniemy niczego poza starymi rezultatami”. Jednak stary, utrwalony wzorzec zachowania ma silne połączenia neuronalne w naszym mózgu. Aby go przełamać potrzebna jest SILNA MOTYWACJA, kierowana odpowiednio dużą dźwignią.

Innymi sposobami przełamania ograniczających wzorców są: przemieszanie uczuć i technika „urwanego filmu”. Przemieszanie uczuć polega na wyobrażeniu sobie sytuacji, którą chcemy zmienić w taki sposób, w jaki chcielibyśmy ją widzieć. Wystarczy zmienić obraz we własnej głowie – dodać mu kolorów, wesołą muzykę lub śmiech i pozytywne skojarzenia. Nasze uczucia bazują na obrazach wytworzonych w umyśle oraz na dźwiękach i emocjach wiązanych z tymi obrazami, dlatego wystarczy je zmienić, aby móc zmienić wzorzec zachowania. Technika urwanego filmu polega na przerywaniu zachowania wywołanego określonym wzorcem (można zastąpić jedno zachowanie innym), co prowadzi do zaniku połączenia nerwowego odpowiedzialnego za ten wzorzec.

Krok 4 Stań przed alternatywą, która będzie Cię wzmacniać

Jeśli już uda Ci się przerwać działanie określonego wzorca (np. rzucisz palenie, przejdziesz na dietę), musisz znaleźć dla niego alternatywę. Zastąpienie korzyści, jakie otrzymywałeś przy pierwotnym zachowaniu innymi, również przynoszącymi przyjemność korzyściami znacząco zmniejsza szanse powrotu do „starego zachowania”.

Krok 5 Uwarunkowanie nowego wzorca do uzyskania jego trwałości

Kiedy uda Ci się zastąpić stary, niewygodny wzorzec zachowania nowym, pożądanym wzorcem, będziesz musiał go utrwalić, aby móc używać go automatycznie bez ryzyka, że stare zachowanie powróci. Najprościej uwarunkować nowy wzorzec poprzez ciągłe powtarzanie go tak długo, aż wytworzy się unikalne silne połączenie neuronalne. Twoją motywacją do ciągłego powtarzania może być nagroda, jaką sam sobie „wręczysz” za każde poprawne użycie nowego wzorca. Nagrodą może być pochwała, poklepanie się po ramieniu lub pochwalenie się sukcesem bliskiej osobie. Tym sposobem skutecznie połączysz ze zmianą stan przyjemności. Wzmacnianie wzorca działa najskuteczniej, kiedy wykonane jest bezpośrednio po określonym zachowaniu.

Po jakimś czasie od rozpoczęcia wzmacniania wzorca spodziewane nagrody stają się „codziennością” i przestają cieszyć. Możesz wtedy wykorzystać „ustalone rozplanowanie wzmacniania”, polecające na różnicowaniu nagród, ilości (puli) i czasu ich otrzymywania. Wzorce, które nie są wzmacniane, po pewnym czasie zanikają.

Krok 6 Sprawdź się

Jest to ostatni etap Warunkowania Neuroasocjajcyjnego i polega na sprawdzeniu, czy nowo nabyty wzorzec zachowania będzie działał w przyszłości. Jeśli wyobrazisz sobie określoną sytuację, w której kiedyś kierowałeś się starym wzorcem, a teraz chcesz systematycznie wykonywać nowy, to znaczy, że zmiana jest pomyślna. Sprawdź też, czy nowe zachowanie nie będzie Ci przeszkadzać w innych aspektach życia i czy nie będzie kolidowało z Twoimi przekonaniami i wartościami.

Rozdział VII Jak zdobyć to, czego chcesz

Czym w rzeczywistości jest to, czego chcesz? Czym jest Twój cel i Twoje pragnienia? „Wszystkie nasze uczucia są niczym innym jak tylko burzą reakcji biochemicznych w mózgu i możemy ją wywołać w każdej chwili”. Można więc zmienić reakcje chemiczne zmieniając sposób myślenia oraz stan emocjonalno-fizyczny. Większość reakcji, jakie zachodzą w naszej głowie to wyuczone reakcje na otoczenie i nie zostały one ukształtowane świadomie. Każda reakcja wprowadza nas w określony stan emocjonalny, taki, który może nas wspomagać lub taki, który działa na naszą niekorzyść. Rezultaty naszych działań są więc zależne od stanu, w jakim akurat się znajdujemy, a to wpływa na sposób postrzegania rzeczywistości i podejmowane decyzje.

Każdorazowa zmiana określonego stanu emocjonalnego ma na celu zaznanie uczuć, emocji i stanów, których pożądamy. Jeśli znajdujesz się akurat w stanie, który Ci nie odpowiada, możesz go zmienić poprzez zmianę pozycji ciała. Każda z odczuwanych emocji wiąże się z określoną postawą ciała, sposobem oddychania, wyrazem twarzy. Najdrobniejsza nawet zmiana wyrazu twarzy sprawi, że nie będziesz w stanie dalej odczuwać określonej emocji. Możesz wykorzystać tę „właściwość” dla świadomej zmiany własnych odczuć. Zaobserwuj, jak zachowuje się Twoje ciało kiedy jesteś radosny, podniecony, oczarowany, ciekawy, twórczy, pewny siebie, uprzejmy, w dobrym humorze i przyjmij podobną postawę w chwili, kiedy znajdujesz się stanie, który chciałbyś zmienić.

Możesz również zmienić swój stan emocjonalny poprzez zmianę obiektu koncentracji. To, na czym się koncentrujesz determinuje sposób, w jaki odbierasz rzeczywistość, co z kolei wpływa na Twoje emocje. Jeśli „przerzucisz” swoją uwagę na inny element rzeczywistości (np. skoncentrujesz się na pozytywnych rzeczach, jakie niesie ze sobą dana sytuacja, zamiast na problemach), zmienisz punkt widzenia, emocje i sposób postrzegania, co może sprawić, że dostrzeżesz nie widziane wcześniej rozwiązanie. Pamiętaj przy tym, że zmiana obiektu skupienia nie pociąga za sobą natychmiastowej zmiany emocji, czasem potrzeba na to trochę czasu.

Jednym z dobrych sposobów na zmianę własnych odczuć jest umiejętne używanie submodalności. Każdy z nas preferuje określoną modalność – indywidualny sposób patrzenia na świat (jedni odbierają go jako obrazy – są wzrokowcami, inni jako dźwięki – są słuchowacmi, a jeszcze inni za pomocą uczuć i emocji – czuciowcy). Submodalności to części składowe modalności, czyli wyróżniające się elementy w każdym z poszczególnych sposobów odbierania rzeczywistości (konkretne obrazy, dźwięki i emocje). Umiejętne manipulowanie obrazem (jego ostrością, kolorystyką, położeniem), dźwiękiem (głośnością, tempem) i doznaniami emocjonalnymi (dotykiem i jego intensywnością, odczuciami) pozwala na zmniejszenie lub zwiększenie intensywności wrażeń, a co za tym idzie, wzmocnienie lub osłabienie określonych uczuć.

Przy nauce panowania nad własnymi uczuciami i sposobami ich zmiany trzeba pamiętać, że zawsze zależą one od stanu, w jakim się znajdujemy. Jeśli jest to niewłaściwy stan, to wynika on z faktu, że naszymi myślami nakazaliśmy swojemu ciału i umysłowi tak właśnie się czuć. „Nasze zdolności i możliwości są w nas zawsze, musimy tylko doprowadzić się do stanu, w którym będziemy mogli je wykorzystać”.Rozdział VIII Odpowiedzią są pytania

Czynnikiem, który warunkuje nasze myśli są pytania jakie sobie zadajemy. To od nich zależą nasze emocje i sposób postrzegania świata. Pytania bowiem wyznaczają przedmiot naszej koncentracji. Zamiast więc pytać: „Dlaczego mi nie wychodzi?” zapytaj „co mogę zrobić inaczej, aby uzyskać taki wynik, na jakim mi zależy?”. Im lepsze i precyzyjniejsze zadajesz sobie pytania, tym lepsze i precyzyjniejsze uzyskujesz odpowiedzi, a dzięki nim wiesz dokładnie, co masz robić w danej sytuacji aby osiągnąć upragnione rezultaty. Potęga pytań polega na tym, że stwarzają one mnóstwo możliwości różnych odpowiedzi i rozwiązań. Kontrolowanie świadomie zadawanych pytań może znacznie zwiększyć nasze możliwości, pozwala bowiem przenieść przedmiot skupienia w odpowiednie miejsce. Użycie słów w odpowiedniej kolejności i o odpowiednim znaczeniu (presupozycja) może zmienić sposób postrzegania sytuacji, a tym samym wpłynąć na podejmowane decyzje i ostateczne rezultaty działań. Stworzenie własnego zestawu wzmacniających pytań może okazać się pomocne w chwilach słabości i zwątpienia.Rozdział IX Słownictwo sukcesu

Słowa mają wielką moc – mogą ranić i mogą leczyć. Mogą poruszać do głębi i „mrozić krew w żyłach”. Mogą wpływać na zmianę emocji i przez to kształtować nasze życie. Dlatego właśnie ważny jest odpowiedni dobór słów, jakich używamy na co dzień. Ubogi słownik może znacznie ograniczyć nasze możliwości i zaprowadzić nas w innym kierunku, niż pierwotnie chcieliśmy się udać. Brak umiejętności odpowiedniego wyrażania słów w kluczowych momentach może zniweczyć misternie przygotowane plany. Skromny zasób słów wyrażających emocje ogranicza możliwość ich odczuwania i czyni życie równie ubogim: „Jeśli nie masz sposobów na określenie jakiegoś odczucia, nie doświadczasz go”. Zmiana nawykowego słownictwa pomoże zmienić kierunek myśli, intensywność uczuć i bieg całego życia. Każdy człowiek może bowiem odczuwać te same emocje, ale to, jak je nazwie, decyduje o doświadczeniu, jakiego nabył (stosując zwroty o różnej intensywności emocjonalnej samodzielnie decydujesz, czy czujesz się tylko smutny, przygnębiony lub w ogóle masz depresję. Tak samo możesz coś lubić, uwielbiać lub kochać). Świadomy dobór używanych słów opisujących nasz stan emocjonalny pomoże uniknąć sytuacji, w której poprzez wyrazy o zbyt intensywnym negatywnym natężeniu ukarzemy się nadmiernym cierpieniem w stosunku do zaistniałej sytuacji. Pamiętaj, że słowa przenoszą emocje. Słuchając kogoś, kto jest zdenerwowany i Tobie mogą udzielić się nerwy. Słuchając osoby, która wyraża się bardzo optymistycznie i Ty czujesz się lepiej. W towarzystwie której osoby będziesz przebywał chętniej?

Przy świadomym wyborze używanych słów pomocny będzie samodzielnie stworzony SŁOWNIK TRANSFORMACJI – lista wyrazów o różnym natężeniu emocjonalnym. Jeśli będziesz chciał zwiększyć lub zmniejszyć intensywność odczuwanych emocji, możesz do niego zajrzeć, by sprawdzić jakiego synonimu możesz użyć dla określenia własnego stanu, aby poczuć się lepiej.Rozdział X Przetnij zasieki. Zburz mury. Zerwij więzy i tanecznym krokiem zmierzaj do sukcesu: Siła metafor

Metafora to przenośnia, w której poprzez nietypowe połączenie wyrazów zyskują one nowe znaczenie. Poprzez metafory można wyjaśnić nieznane dotąd rzeczy lub zjawiska, porównując je do innych znanych już zjawisk lub rzeczy. Metafory bardzo często bazują na symbolach – przedmiotach, obrazach, dźwiękach, słowach lub zjawiskach, mających poza oficjalnym przeznaczeniem również ukryte przesłanie, zakodowane w umysłach ludzi poprzez np. kulturę, historię, religię, język. Symbole te mogą szybciej i skuteczniej wywoływać określone stany emocjonalne i działania.

Ludzie na co dzień używają metafor: „Nie posiadam się ze szczęścia”, „życie to bajka”, „ciało jest świątynią duszy”, „milczenie jest złotem”, „głowa mi pęka”, „mój los wisi na włosku”, „zabrnąłem w ślepy zaułek”, „dźwigam ciężar na swych ramionach”. Posługiwanie się nimi może wzbogacać doświadczenie, ale może również wprowadzać ograniczające przekonania, dlatego powinniśmy uważnie przyjrzeć się tym metaforom, których sami używamy i jeśli nie są one dla nas korzystne – zmienić je. Tak samo, jak dobór odpowiednich słów może zmienić nasze postrzeganie i samopoczucie, tak odpowiednia metafora może uczynić to z jeszcze większą mocą. Dzieje się tak dlatego, że z każdą metaforą związany jest zbiór określonych reguł i myśli, co daje możliwość wywołania odpowiedniego stanu przy użyciu jednej przenośni. Czasem stan ten może okazać się punktem zwrotnym i pociągnąć za sobą całą serię zmian w każdej dziedzinie życia, zmieniając je całkowicie.Obudź w sobie olbrzyma – streszczenie książki, część II

Od autorki streszczenia:Streszczenie ma na celu przybliżenie Ci ogólnego zarysu treści książki, abyś po jego przeczytaniu mógł zdecydować, czy chcesz poświęcić czas na przeczytanie całego tekstu źródłowego. W książce zawartych zostało mnóstwo ćwiczeń mających na celu poznanie mechanizmów rządzących ludzkim umysłem, pozwalających na lepsze zrozumienie innych ludzi oraz siebie samego. Ze względu na fakt, że streszczenie jest skondensowaną formą przekazania informacji zawartych w książce, nie zostały one ujęte w opisie. Z tego względu polecam dokładne przeczytanie całej książki i sumienne wykonanie zawartych w niej ćwiczeń. Tylko to zapewni Ci szczegółowe i konkretne przemyślenia dotyczące własnego życia oraz pozwoli w pełni poczuć to, co chciał przekazać autor. Życzę miłej i owocnej lektury 🙂

Joanna

Ps. Książkę kupisz tu: Obudź w sobie olbrzyma

obudz_w_sobie_olbrzymaLEAVE A RESPONSE

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

You Might Also Like